Loading...

Het Ecovery-project

DHK gebruikt dagelijks voor zijn hoofdactiviteit polycarbonaat en pmma. Daarom maakt de onderneming zich zorgen over de impact van dit plastic op het milieu.

De opdracht om te sensibiliseren en een bijdrage te leveren aan de bescherming van onze planeet, bracht DHK er toe een extra afdeling te creëren: Ecovery.

 

Deze is specifiek bedoeld om polycarbonaat en pmma te recycleren en zo te voorkomen dat deze materialen  op de vuilnisbelt terecht zouden komen. Momenteel bestaat de hoofdactiviteit van Ecovery uit het verzamelen, sorteren en vermalen van het plastic om het daarna naar de oorspronkelijke fabrieken in Zwitserland, Duitsland, Ierland, Italië en sturen, als het niet mogelijk is in een verwerkingsfabriek in Italië.

 

Vervolgens wil het bedrijf zijn CO2-voetafdruk verkleinen en de toegevoegde waarde van het product verder verbeteren. Een studie is gestart om het gemalen poycarbonaat en pmma tot een nieuw product om te vormen dat locaal kan verkocht worden in functie van een circulaire economie.

De productie van een bh-beugel met polycarbonaat bij Ladyswoo is reeds van start gegaan.

Voor pmma neemt DHK deel aan het mmatwo-consortium dat Europese projecten ontwikkelt.

De stadia

Inzameling

De propere stukjes polycarbonaat en pmma zijn meestalreststukjes plaat van standaardformaten. Sinds kort neemt Ecovery ook de platen aan van bij sloop of na een storm, renovaties of artikelen welke zich op het einde van hun levensduur bevinden.

Sorteren

De verzamelde producten worden gesorteerd naar type materiaal en merk om zo de producenten hun originele materialen terug te bezorgen. Dit werk in de recyclingindustrie kan worden beschouwd als het werk van een goudsmid.

Vermalen

Polycarbonaat, dat als onbreekbaar wordt beschouwd, wordt door een krachtige machine vermalen tot vlokken in verschillende groottes naargelang de diverse productieprocessen in de verschillende fabrieken. Vervolgens verpakt in functie van het bewerkingsproces in de verwerkingsfabrieken. En tot slot worden deze per trein verzonden indien mogelijk en daarna met een volle vrachtwagen.

Resultaten

Dankzij deze recyclingactiviteit van Ecovery wordt een negatieve impact op het milieu, geschat op het equivalent van 138 ton uitgestoten CO2 voor het jaar 2018, vermeden. Dit komt ook overeen met de hoeveelheid CO₂-opname door een bos van 46,5 ha.